0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [twenty-three]

17

[sedamnaest]

17

[sedamnaest]

17

[sedamnaest]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

81

[osamdeset i jedan]

81

[osamdeset i jedan]

81

[osamdeset i jedan]

23

[dvadeset i tri]

23

[dvadeset i tri]

23

[dvadeset i tri]

-
17
[seventeen]
[sedamnaest]
-
24
[twenty-four]
[dvadeset i četiri]
-
81
[eighty-one]
[osamdeset i jedan]
-
23
[twenty-three]
[dvadeset i tri]