0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [kvardek tri]

75

[sedamdeset i pet]

75

[sedamdeset i pet]

75

[sedamdeset i pet]

43

[četrdeset i tri]

43

[četrdeset i tri]

43

[četrdeset i tri]

48

[četrdeset osam]

48

[četrdeset osam]

48

[četrdeset osam]

17

[sedamnaest]

17

[sedamnaest]

17

[sedamnaest]

-
75
[sepdek kvin]
[sedamdeset i pet]
-
43
[kvardek tri]
[četrdeset i tri]
-
48
[kvardek ok]
[četrdeset osam]
-
17
[dek sep]
[sedamnaest]