0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [soixante]

33

[trideset i tri]

33

[trideset i tri]

33

[trideset i tri]

60

[šezdeset]

60

[šezdeset]

60

[šezdeset]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

8

[osam]

8

[osam]

8

[osam]

-
33
[trente-trois]
[trideset i tri]
-
60
[soixante]
[šezdeset]
-
57
[cinquante-sept]
[pedeset i sedam]
-
8
[huit]
[osam]