0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [otto]

9

[devet]

9

[devet]

9

[devet]

36

[trideset i šest]

36

[trideset i šest]

36

[trideset i šest]

8

[osam]

8

[osam]

8

[osam]

16

[šesnaest]

16

[šesnaest]

16

[šesnaest]

-
9
[nove]
[devet]
-
36
[trentasei]
[trideset i šest]
-
8
[otto]
[osam]
-
16
[sedici]
[šesnaest]