0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [아흔셋] [aheunses]

46

[četrdeset i šest]

46

[četrdeset i šest]

46

[četrdeset i šest]

91

[devedeset i jedan]

91

[devedeset i jedan]

91

[devedeset i jedan]

93

[devedeset i tri]

93

[devedeset i tri]

93

[devedeset i tri]

2

[dva]

2

[dva]

2

[dva]

-
46
[마흔여섯]
[maheun-yeoseos]
[četrdeset i šest]
-
91
[아흔하나]
[aheunhana]
[devedeset i jedan]
-
93
[아흔셋]
[aheunses]
[devedeset i tri]
-
2
[둘]
[dul]
[dva]