0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [trīsdesmit]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

30

[trideset]

30

[trideset]

30

[trideset]

96

[devedeset i šest]

96

[devedeset i šest]

96

[devedeset i šest]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

-
92
[deviņdesmit divi]
[devedeset i dva]
-
30
[trīsdesmit]
[trideset]
-
96
[deviņdesmit seši]
[devedeset i šest]
-
84
[astoņdesmit četri]
[osamdeset i četiri]