0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [tachtig]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

56

[pedeset i šest]

56

[pedeset i šest]

56

[pedeset i šest]

32

[trideset i dva]

32

[trideset i dva]

32

[trideset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

-
80
[tachtig]
[osamdeset]
-
56
[zesenvijftig]
[pedeset i šest]
-
32
[tweeëndertig]
[trideset i dva]
-
72
[tweeënzeventig]
[sedamdeset i dva]