0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [quarenta]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

40

[četrdeset]

40

[četrdeset]

40

[četrdeset]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

47

[četrdeset i sedam]

47

[četrdeset i sedam]

47

[četrdeset i sedam]

-
24
[vinte e quatro]
[dvadeset i četiri]
-
40
[quarenta]
[četrdeset]
-
28
[vinte e oito]
[dvadeset i osam]
-
47
[quarenta e sete]
[četrdeset i sedam]