0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [noventa e sete]

11

[jedanaest]

11

[jedanaest]

11

[jedanaest]

35

[trideset i pet]

35

[trideset i pet]

35

[trideset i pet]

97

[devedeset i sedam]

97

[devedeset i sedam]

97

[devedeset i sedam]

83

[osamdeset i tri]

83

[osamdeset i tri]

83

[osamdeset i tri]

-
11
[onze]
[jedanaest]
-
35
[trinta e cinco]
[trideset i pet]
-
97
[noventa e sete]
[devedeset i sedam]
-
83
[oitenta e três]
[osamdeset i tri]