0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [nёntёdhjetёeshtatё]

33

[trideset i tri]

33

[trideset i tri]

33

[trideset i tri]

97

[devedeset i sedam]

97

[devedeset i sedam]

97

[devedeset i sedam]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

-
33
[tridhjetёetre]
[trideset i tri]
-
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[devedeset i sedam]
-
61
[gjashtёdhjetёenjё]
[šezdeset i jedan]
-
28
[njёzetetetё]
[dvadeset i osam]