0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [بیس]‬

‫65

[šezdeset i pet]

‫65

[šezdeset i pet]

‫65

[šezdeset i pet]

‫20

[dvadeset]

‫20

[dvadeset]

‫20

[dvadeset]

‫93

[devedeset i tri]

‫93

[devedeset i tri]

‫93

[devedeset i tri]

‫49

[četrdeset i devet]

‫49

[četrdeset i devet]

‫49

[četrdeset i devet]

-
‫65
[پینسٹھ]‬
[šezdeset i pet]
-
‫20
[بیس]‬
[dvadeset]
-
‫93
[تیرانوے]‬
[devedeset i tri]
-
‫49
[انچاس]‬
[četrdeset i devet]