0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [twee en twintig]

28

[քսանութ]

28

[քսանութ]

28

[քսանութ]

22

[քսաներկու]

22

[քսաներկու]

22

[քսաներկու]

46

[քառասունվեց]

46

[քառասունվեց]

46

[քառասունվեց]

53

[հիսուներեք]

53

[հիսուներեք]

53

[հիսուներեք]

-
28
[agt en twintig]
[քսանութ]
[k’sanut’]
-
22
[twee en twintig]
[քսաներկու]
[k’sanerku]
-
46
[ses en veertig]
[քառասունվեց]
[k’arrasunvets’]
-
53
[drie en vyftig]
[հիսուներեք]
[hisunerek’]