0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [trideset i tri]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

33

[երեսուներեք]

33

[երեսուներեք]

33

[երեսուներեք]

4

[չորս]

4

[չորս]

4

[չորս]

66

[վաթսունվեց]

66

[վաթսունվեց]

66

[վաթսունվեց]

-
41
[četrdeset i jedan]
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
-
33
[trideset i tri]
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
-
4
[četiri]
[չորս]
[ch’vors]
-
66
[šezdeset i šest]
[վաթսունվեց]
[vat’sunvets’]