0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [vuitanta-nou]

17

[տասնյոթ]

17

[տասնյոթ]

17

[տասնյոթ]

48

[քառասունութ]

48

[քառասունութ]

48

[քառասունութ]

92

[իննսուներկու]

92

[իննսուներկու]

92

[իննսուներկու]

89

[ութանասունինը]

89

[ութանասունինը]

89

[ութանասունինը]

-
17
[disset]
[տասնյոթ]
[tasnyot’]
-
48
[quaranta-vuit]
[քառասունութ]
[k’arrasunut’]
-
92
[noranta-dos]
[իննսուներկու]
[innsunerku]
-
89
[vuitanta-nou]
[ութանասունինը]
[ut’anasuniny]