0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [šedesát dva]

3

[երեք]

3

[երեք]

3

[երեք]

83

[ութանասուներեք]

83

[ութանասուներեք]

83

[ութանասուներեք]

23

[քսաներեք]

23

[քսաներեք]

23

[քսաներեք]

62

[Վաթսուն]

62

[Վաթսուն]

62

[Վաթսուն]

-
3
[tři]
[երեք]
[yerek’]
-
83
[osmdesát tři]
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]
-
23
[dvacet tři]
[քսաներեք]
[k’sanerek’]
-
62
[šedesát dva]
[Վաթսուն]
[Vat’sun]