0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [seventy-three]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

73

[յոթանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

90

[իննսուն]

90

[իննսուն]

90

[իննսուն]

68

[վաթսունութ]

68

[վաթսունութ]

68

[վաթսունութ]

-
87
[eighty-seven]
[ութանասունյոթ]
[ut’anasunyot’]
-
73
[seventy-three]
[յոթանասուներեք]
[yot’anasunerek’]
-
90
[ninety]
[իննսուն]
[innsun]
-
68
[sixty-eight]
[վաթսունութ]
[vat’sunut’]