0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [fifty]

4

[չորս]

4

[չորս]

4

[չորս]

25

[քսանհինգ]

25

[քսանհինգ]

25

[քսանհինգ]

34

[երեսունչորս]

34

[երեսունչորս]

34

[երեսունչորս]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

-
4
[four]
[չորս]
[ch’vors]
-
25
[twenty-five]
[քսանհինգ]
[k’sanhing]
-
34
[thirty-four]
[երեսունչորս]
[yeresunch’vors]
-
50
[fifty]
[հիսուն]
[hisun]