0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [ochenta y tres]

96

[իննսունվեց]

96

[իննսունվեց]

96

[իննսունվեց]

56

[հիսունվեց]

56

[հիսունվեց]

56

[հիսունվեց]

83

[ութանասուներեք]

83

[ութանասուներեք]

83

[ութանասուներեք]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

-
96
[noventa y seis]
[իննսունվեց]
[innsunvets’]
-
56
[cincuenta y seis]
[հիսունվեց]
[hisunvets’]
-
83
[ochenta y tres]
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]
-
87
[ochenta y siete]
[ութանասունյոթ]
[ut’anasunyot’]