0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [四十九] [Shijūku]

49

[քառասունինը]

49

[քառասունինը]

49

[քառասունինը]

31

[երեսունմեկ]

31

[երեսունմեկ]

31

[երեսունմեկ]

97

[իննսունյոթ]

97

[իննսունյոթ]

97

[իննսունյոթ]

79

[յոթանասունինը]

79

[յոթանասունինը]

79

[յոթանասունինը]

-
49
[四十九]
[Shijūku]
[քառասունինը]
[k’arrasuniny]
-
31
[三十一]
[Sanjūichi]
[երեսունմեկ]
[yeresunmek]
-
97
[九十七]
[Kyūjūnana]
[իննսունյոթ]
[innsunyot’]
-
79
[七十九]
[nana jū kyū]
[յոթանասունինը]
[yot’anasuniny]