0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [셋] [ses]

70

[յոթանասուն]

70

[յոթանասուն]

70

[յոթանասուն]

72

[յոթանասուներկու]

72

[յոթանասուներկու]

72

[յոթանասուներկու]

77

[յոթանասունյոթ]

77

[յոթանասունյոթ]

77

[յոթանասունյոթ]

3

[երեք]

3

[երեք]

3

[երեք]

-
70
[일흔]
[ilheun]
[յոթանասուն]
[yot’anasun]
-
72
[일흔둘]
[ilheundul]
[յոթանասուներկու]
[yot’anasunerku]
-
77
[일흔일곱]
[ilheun-ilgob]
[յոթանասունյոթ]
[yot’anasunyot’]
-
3
[셋]
[ses]
[երեք]
[yerek’]