0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [eenenzestig]

96

[իննսունվեց]

96

[իննսունվեց]

96

[իննսունվեց]

23

[քսաներեք]

23

[քսաներեք]

23

[քսաներեք]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

61

[վաթսունմեկ]

61

[վաթսունմեկ]

61

[վաթսունմեկ]

-
96
[zesennegentig]
[իննսունվեց]
[innsunvets’]
-
23
[drieëntwintig]
[քսաներեք]
[k’sanerek’]
-
87
[zevenentachtig]
[ութանասունյոթ]
[ut’anasunyot’]
-
61
[eenenzestig]
[վաթսունմեկ]
[vat’sunmek]