0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [tolv]

85

[ութանասունհինգ]

85

[ութանասունհինգ]

85

[ութանասունհինգ]

17

[տասնյոթ]

17

[տասնյոթ]

17

[տասնյոթ]

12

[տասներկու]

12

[տասներկու]

12

[տասներկու]

22

[քսաներկու]

22

[քսաներկու]

22

[քսաներկու]

-
85
[åttifem]
[ութանասունհինգ]
[ut’anasunhing]
-
17
[sytten]
[տասնյոթ]
[tasnyot’]
-
12
[tolv]
[տասներկու]
[tasnerku]
-
22
[tjueto]
[քսաներկու]
[k’sanerku]