0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [sześćdziesiąt dziewięć]

34

[երեսունչորս]

34

[երեսունչորս]

34

[երեսունչորս]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

31

[երեսունմեկ]

31

[երեսունմեկ]

31

[երեսունմեկ]

69

[վաթսունինը]

69

[վաթսունինը]

69

[վաթսունինը]

-
34
[trzydzieści cztery]
[երեսունչորս]
[yeresunch’vors]
-
41
[czterdzieści jeden]
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
-
31
[trzydzieści jeden]
[երեսունմեկ]
[yeresunmek]
-
69
[sześćdziesiąt dziewięć]
[վաթսունինը]
[vat’suniny]