0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [cinquenta e cinco]

21

[քսանմեկ]

21

[քսանմեկ]

21

[քսանմեկ]

55

[հիսունհինգ]

55

[հիսունհինգ]

55

[հիսունհինգ]

77

[յոթանասունյոթ]

77

[յոթանասունյոթ]

77

[յոթանասունյոթ]

68

[վաթսունութ]

68

[վաթսունութ]

68

[վաթսունութ]

-
21
[vinte e um]
[քսանմեկ]
[k’sanmek]
-
55
[cinquenta e cinco]
[հիսունհինգ]
[hisunhing]
-
77
[setenta e sete]
[յոթանասունյոթ]
[yot’anasunyot’]
-
68
[sessenta e oito]
[վաթսունութ]
[vat’sunut’]