0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [vinte e sete]

62

[Վաթսուն]

62

[Վաթսուն]

62

[Վաթսուն]

3

[երեք]

3

[երեք]

3

[երեք]

93

[իննսուներեք]

93

[իննսուներեք]

93

[իննսուներեք]

27

[քսանյոթ]

27

[քսանյոթ]

27

[քսանյոթ]

-
62
[sessenta e dois]
[Վաթսուն]
[Vat’sun]
-
3
[três]
[երեք]
[yerek’]
-
93
[noventa e três]
[իննսուներեք]
[innsunerek’]
-
27
[vinte e sete]
[քսանյոթ]
[k’sanyot’]