0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [sessenta e sete]

20

[քսան]

20

[քսան]

20

[քսան]

15

[տասնհինգ]

15

[տասնհինգ]

15

[տասնհինգ]

28

[քսանութ]

28

[քսանութ]

28

[քսանութ]

67

[վաթսունյոթ]

67

[վաթսունյոթ]

67

[վաթսունյոթ]

-
20
[vinte]
[քսան]
[k’san]
-
15
[quinze]
[տասնհինգ]
[tasnhing]
-
28
[vinte e oito]
[քսանութ]
[k’sanut’]
-
67
[sessenta e sete]
[վաթսունյոթ]
[vat’sunyot’]