0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [patruzeci şi nouă]

12

[տասներկու]

12

[տասներկու]

12

[տասներկու]

96

[իննսունվեց]

96

[իննսունվեց]

96

[իննսունվեց]

49

[քառասունինը]

49

[քառասունինը]

49

[քառասունինը]

73

[յոթանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

-
12
[doisprezece]
[տասներկու]
[tasnerku]
-
96
[nouăzeci şi şase]
[իննսունվեց]
[innsunvets’]
-
49
[patruzeci şi nouă]
[քառասունինը]
[k’arrasuniny]
-
73
[şaptezeci şi trei]
[յոթանասուներեք]
[yot’anasunerek’]