0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [шездесет и три] [šezdeset i tri]

23

[քսաներեք]

23

[քսաներեք]

23

[քսաներեք]

18

[տասնութ]

18

[տասնութ]

18

[տասնութ]

33

[երեսուներեք]

33

[երեսուներեք]

33

[երեսուներեք]

63

[վաթսուներեք]

63

[վաթսուներեք]

63

[վաթսուներեք]

-
23
[двадесет и три]
[dvadeset i tri]
[քսաներեք]
[k’sanerek’]
-
18
[осамнаест]
[osamnaest]
[տասնութ]
[tasnut’]
-
33
[тридесет и три]
[trideset i tri]
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
-
63
[шездесет и три]
[šezdeset i tri]
[վաթսուներեք]
[vat’sunerek’]