0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [ห้าสิบหก]

4

[չորս]

4

[չորս]

4

[չորս]

68

[վաթսունութ]

68

[վաթսունութ]

68

[վաթսունութ]

77

[յոթանասունյոթ]

77

[յոթանասունյոթ]

77

[յոթանասունյոթ]

56

[հիսունվեց]

56

[հիսունվեց]

56

[հիսունվեց]

-
4
[สี่]
[չորս]
[ch’vors]
-
68
[หกสิบแปด]
[վաթսունութ]
[vat’sunut’]
-
77
[เจ็ดสิบเจ็ด]
[յոթանասունյոթ]
[yot’anasunyot’]
-
56
[ห้าสิบหก]
[հիսունվեց]
[hisunvets’]