0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [แปดสิบเอ็ด]

69

[վաթսունինը]

69

[վաթսունինը]

69

[վաթսունինը]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

81

[ութանասունմեկ]

81

[ութանասունմեկ]

81

[ութանասունմեկ]

46

[քառասունվեց]

46

[քառասունվեց]

46

[քառասունվեց]

-
69
[หกสิบเก้า]
[վաթսունինը]
[vat’suniny]
-
50
[ห้าสิบ]
[հիսուն]
[hisun]
-
81
[แปดสิบเอ็ด]
[ութանասունմեկ]
[ut’anasunmek]
-
46
[สี่สิบหก]
[քառասունվեց]
[k’arrasunvets’]