0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [kırk bir]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

94

[իննսունչորս]

94

[իննսունչորս]

94

[իննսունչորս]

97

[իննսունյոթ]

97

[իննսունյոթ]

97

[իննսունյոթ]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

-
41
[kırk bir]
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
-
94
[doksan dört]
[իննսունչորս]
[innsunch’vors]
-
97
[doksan yedi]
[իննսունյոթ]
[innsunyot’]
-
42
[kırk iki]
[քառասուներկու]
[k’arrasunerku]