0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [بیاسی]‬

‫9

[ինը]

‫9

[ինը]

‫9

[ինը]

‫85

[ութանասունհինգ]

‫85

[ութանասունհինգ]

‫85

[ութանասունհինգ]

‫82

[ութանասուներկու]

‫82

[ութանասուներկու]

‫82

[ութանասուներկու]

‫33

[երեսուներեք]

‫33

[երեսուներեք]

‫33

[երեսուներեք]

-
‫9
[نو]‬
[ինը]
[iny]
-
‫85
[پچاسی]‬
[ութանասունհինգ]
[ut’anasunhing]
-
‫82
[بیاسی]‬
[ութանասուներկու]
[ut’anasunerku]
-
‫33
[تینتیس]‬
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]