0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [八十] [Bāshí]

70[七十]

[յոթանասուն]

70[七十]

[յոթանասուն]

70[七十]

[յոթանասուն]

83[八十三]

[ութանասուներեք]

83[八十三]

[ութանասուներեք]

83[八十三]

[ութանասուներեք]

80[八十]

[ութանասուն]

80[八十]

[ութանասուն]

80[八十]

[ութանասուն]

97[九十七]

[իննսունյոթ]

97[九十七]

[իննսունյոթ]

97[九十七]

[իննսունյոթ]

-
70[七十]
[七十]
[Qīshí]
[յոթանասուն]
[yot’anasun]
-
83[八十三]
[八十三]
[Bāshísān]
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]
-
80[八十]
[八十]
[Bāshí]
[ութանասուն]
[ut’anasun]
-
97[九十七]
[九十七]
[Jiǔshíqī]
[իննսունյոթ]
[innsunyot’]