0

0

Ujian membaca. Klik angka: [двайсет и осем] [dvayset i osem]

28

[dua puluh delapan]

28

[dua puluh delapan]

28

[dua puluh delapan]

35

[tiga puluh lima]

35

[tiga puluh lima]

35

[tiga puluh lima]

22

[dua puluh dua]

22

[dua puluh dua]

22

[dua puluh dua]

13

[tiga belas]

13

[tiga belas]

13

[tiga belas]

-
28
[двайсет и осем]
[dvayset i osem]
[dua puluh delapan]
-
35
[трийсет и пет]
[triyset i pet]
[tiga puluh lima]
-
22
[двайсет и две]
[dvayset i dve]
[dua puluh dua]
-
13
[тринайсет]
[trinayset]
[tiga belas]