0

0

Ujian membaca. Klik angka: [negenenvijftig]

100

[seratus]

100

[seratus]

100

[seratus]

11

[sebelas]

11

[sebelas]

11

[sebelas]

59

[lima puluh sembilan]

59

[lima puluh sembilan]

59

[lima puluh sembilan]

39

[tiga puluh sembilan]

39

[tiga puluh sembilan]

39

[tiga puluh sembilan]

-
100
[honderd]
[seratus]
-
11
[elf]
[sebelas]
-
59
[negenenvijftig]
[lima puluh sembilan]
-
39
[negenendertig]
[tiga puluh sembilan]