0

0

Ujian membaca. Klik angka: [drieënzestig]

49

[empat puluh sembilan]

49

[empat puluh sembilan]

49

[empat puluh sembilan]

63

[enam puluh tiga]

63

[enam puluh tiga]

63

[enam puluh tiga]

50

[lima puluh]

50

[lima puluh]

50

[lima puluh]

74

[tujuh puluh empat]

74

[tujuh puluh empat]

74

[tujuh puluh empat]

-
49
[negenenveertig]
[empat puluh sembilan]
-
63
[drieënzestig]
[enam puluh tiga]
-
50
[vijftig]
[lima puluh]
-
74
[vierenzeventig]
[tujuh puluh empat]