0

0

Ujian membaca. Klik angka: [åttito]

71

[tujuh puluh satu]

71

[tujuh puluh satu]

71

[tujuh puluh satu]

65

[enam puluh lima]

65

[enam puluh lima]

65

[enam puluh lima]

43

[empat puluh tiga]

43

[empat puluh tiga]

43

[empat puluh tiga]

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

-
71
[syttiein]
[tujuh puluh satu]
-
65
[sekstifem]
[enam puluh lima]
-
43
[førtitre]
[empat puluh tiga]
-
82
[åttito]
[delapan puluh dua]