0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [een]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

1

[ერთი]

1

[ერთი]

1

[ერთი]

25

[ოცდახუთი]

25

[ოცდახუთი]

25

[ოცდახუთი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

-
28
[agt en twintig]
[ოცდარვა]
[otsdarva]
-
1
[een]
[ერთი]
[erti]
-
25
[vyf en twintig]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
-
61
[een en sestig]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]