0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [خمسة وخمسون]‬ [khmasat wakhamsuna]

‫13

[ცამეტი]

‫13

[ცამეტი]

‫13

[ცამეტი]

‫55

[ორმოცდათხუთმეტი]

‫55

[ორმოცდათხუთმეტი]

‫55

[ორმოცდათხუთმეტი]

‫31

[ოცდათერთმეტი]

‫31

[ოცდათერთმეტი]

‫31

[ოცდათერთმეტი]

‫82[اثنان

[ოთხმოცდაორი]

‫82[اثنان

[ოთხმოცდაორი]

‫82[اثنان

[ოთხმოცდაორი]

-
‫13
[ثلاثة عشر]‬
[thlathat eashr]
[ცამეტი]
[tsamet'i]
-
‫55
[خمسة وخمسون]‬
[khmasat wakhamsuna]
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
-
‫31
[واحد وثلاثون]‬
[wahd wathalathuna]
[ოცდათერთმეტი]
[otsdatertmet'i]
-
‫82[اثنان
[اثنان وثمانون]‬
[athnan wathamanuna]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]