0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [деветдесет и четири] [devetdeset i chetiri]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

52

[ორმოცდათორმეტი]

52

[ორმოცდათორმეტი]

52

[ორმოცდათორმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

-
59
[петдесет и девет]
[petdeset i devet]
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
-
52
[петдесет и две]
[petdeset i dve]
[ორმოცდათორმეტი]
[ormotsdatormet'i]
-
94
[деветдесет и четири]
[devetdeset i chetiri]
[ოთხმოცდათოთხმეტი]
[otkhmotsdatotkhmet'i]
-
41
[четирийсет и едно]
[chetiriyset i yedno]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]