0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [tres]

90

[ოთხმოცდაათი]

90

[ოთხმოცდაათი]

90

[ოთხმოცდაათი]

15

[თხუთმეტი]

15

[თხუთმეტი]

15

[თხუთმეტი]

3

[სამი]

3

[სამი]

3

[სამი]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

-
90
[noranta]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
-
15
[quinze]
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
-
3
[tres]
[სამი]
[sami]
-
75
[setanta-cinc]
[სამოცდათხუთმეტი]
[samotsdatkhutmet'i]