0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [dvacet sedm]

34

[ოცდათოთხმეტი]

34

[ოცდათოთხმეტი]

34

[ოცდათოთხმეტი]

18

[თვრამეტი]

18

[თვრამეტი]

18

[თვრამეტი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

-
34
[třicet čtyři]
[ოცდათოთხმეტი]
[otsdatotkhmet'i]
-
18
[osmnáct]
[თვრამეტი]
[tvramet'i]
-
27
[dvacet sedm]
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
-
96
[devadesát šest]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]