0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [zweiundvierzig]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

42

[ორმოცდაორი]

42

[ორმოცდაორი]

42

[ორმოცდაორი]

43

[ორმოცდასამი]

43

[ორმოცდასამი]

43

[ორმოცდასამი]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

-
98
[achtundneunzig]
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
-
42
[zweiundvierzig]
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
-
43
[dreiundvierzig]
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
-
44
[vierundvierzig]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]