0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [εννέα] [ennéa]

63

[სამოცდასამი]

63

[სამოცდასამი]

63

[სამოცდასამი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

9

[ცხრა]

9

[ცხრა]

9

[ცხრა]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

-
63
[εξήντα τρία]
[exḗnta tría]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
-
96
[ενενήντα έξι]
[enenḗnta éxi]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
-
9
[εννέα]
[ennéa]
[ცხრა]
[tskhra]
-
26
[είκοσι έξι]
[eíkosi éxi]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]