0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [twenty-seven]

66

[სამოცდაექვსი]

66

[სამოცდაექვსი]

66

[სამოცდაექვსი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

65

[სამოცდახუთი]

65

[სამოცდახუთი]

65

[სამოცდახუთი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

-
66
[sixty-six]
[სამოცდაექვსი]
[samotsdaekvsi]
-
58
[fifty-eight]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
-
65
[sixty-five]
[სამოცდახუთი]
[samotsdakhuti]
-
27
[twenty-seven]
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]