0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [eight]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

8

[რვა]

8

[რვა]

8

[რვა]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

3

[სამი]

3

[სამი]

3

[სამი]

-
27
[twenty-seven]
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
-
8
[eight]
[რვა]
[rva]
-
21
[twenty-one]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]
-
3
[three]
[სამი]
[sami]