0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [okdek naŭ]

48

[ორმოცდარვა]

48

[ორმოცდარვა]

48

[ორმოცდარვა]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

42

[ორმოცდაორი]

42

[ორმოცდაორი]

42

[ორმოცდაორი]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

-
48
[kvardek ok]
[ორმოცდარვა]
[ormotsdarva]
-
11
[dek unu]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
-
42
[kvardek du]
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
-
89
[okdek naŭ]
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]