0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [cincuenta y ocho]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

82

[ოთხმოცდაორი]

82

[ოთხმოცდაორი]

82

[ოთხმოცდაორი]

-
58
[cincuenta y ocho]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
-
46
[cuarenta y seis]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
-
53
[cincuenta y tres]
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
-
82
[ochenta y dos]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]