0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [seitsekümmend kaks]

4

[ოთხი]

4

[ოთხი]

4

[ოთხი]

72

[სამოცდათორმეტი]

72

[სამოცდათორმეტი]

72

[სამოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

-
4
[neli]
[ოთხი]
[otkhi]
-
72
[seitsekümmend kaks]
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
-
32
[kolmkümmend kaks]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
-
26
[kakskümmend kuus]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]