0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [nyolcvanhét]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

85

[ოთხმოცდახუთი]

85

[ოთხმოცდახუთი]

85

[ოთხმოცდახუთი]

77

[სამოცდაჩვიდმეტი]

77

[სამოცდაჩვიდმეტი]

77

[სამოცდაჩვიდმეტი]

-
44
[negyvennégy]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
-
87
[nyolcvanhét]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
-
85
[nyolcvanöt]
[ოთხმოცდახუთი]
[otkhmotsdakhuti]
-
77
[hetvenhét]
[სამოცდაჩვიდმეტი]
[samotsdachvidmet'i]