0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [sebelas]

5

[ხუთი]

5

[ხუთი]

5

[ხუთი]

66

[სამოცდაექვსი]

66

[სამოცდაექვსი]

66

[სამოცდაექვსი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

-
5
[lima]
[ხუთი]
[khuti]
-
66
[enam puluh enam]
[სამოცდაექვსი]
[samotsdaekvsi]
-
94
[sembilan puluh empat]
[ოთხმოცდათოთხმეტი]
[otkhmotsdatotkhmet'i]
-
11
[sebelas]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]