0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [三十一] [Sanjūichi]

31

[ოცდათერთმეტი]

31

[ოცდათერთმეტი]

31

[ოცდათერთმეტი]

30

[ოცდაათი]

30

[ოცდაათი]

30

[ოცდაათი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

23

[ოცდასამი]

23

[ოცდასამი]

23

[ოცდასამი]

-
31
[三十一]
[Sanjūichi]
[ოცდათერთმეტი]
[otsdatertmet'i]
-
30
[三十]
[San jū]
[ოცდაათი]
[otsdaati]
-
26
[二十六]
[Nijūroku]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
-
23
[二十三]
[Nijūsan]
[ოცდასამი]
[otsdasami]