0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [სამოცდაცამეტი] [samotsdatsamet'i]

81

[ოთხმოცდაერთი]

81

[ოთხმოცდაერთი]

81

[ოთხმოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

73

[სამოცდაცამეტი]

73

[სამოცდაცამეტი]

73

[სამოცდაცამეტი]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

-
81
[ოთხმოცდაერთი]
[otkhmotsdaerti]
[ოთხმოცდაერთი]
[otkhmotsdaerti]
-
61
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
-
73
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]
-
86
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]