0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [마흔여섯] [maheun-yeoseos]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

15

[თხუთმეტი]

15

[თხუთმეტი]

15

[თხუთმეტი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

-
46
[마흔여섯]
[maheun-yeoseos]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
-
15
[열다섯]
[yeoldaseos]
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
-
87
[여든일곱]
[yeodeun-ilgob]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
-
51
[쉰하나]
[swinhana]
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]