0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [deviņdesmit četri]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

22

[ოცდაორი]

22

[ოცდაორი]

22

[ოცდაორი]

81

[ოთხმოცდაერთი]

81

[ოთხმოცდაერთი]

81

[ოთხმოცდაერთი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

-
44
[četrdesmit četri]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
-
22
[divdesmit divi]
[ოცდაორი]
[otsdaori]
-
81
[astoņdesmit viens]
[ოთხმოცდაერთი]
[otkhmotsdaerti]
-
94
[deviņdesmit četri]
[ოთხმოცდათოთხმეტი]
[otkhmotsdatotkhmet'i]